Klicka på bilden/bilderna för större bild.
Pris: 3 750 kr exkl. moms

WATERMARK mätare


Art.nr: 790145
Jordfuktighetsmätare med WATERMARK

Jorden fungerar som ett vattenmagasin som lagrar vattnet mellan bevattningar och regn så att kulturen har tillgång till det vatten som behövs för en bra tillväxt. Syftet med att använda fuktighetsmätare är att få en bättre förståelse för hur vattnet förbrukas på olika delar delar av odlingen. Härigenom kan bevattningen planeras bättre och effekten av nederbörd kan uppskattas. Genom att mäta fuktigheten 2-3 gånger mellan bevattningarna fås en bra bild över hur utvecklingen är över tiden och det blir möjligt att lägga upp en bevattningsstrategi för den aktuella kulturen. På så sätt undviks gissningar. Resultatet blir bevattningsbesparing, lägre energikostnader för pumpar och framför allt förhindras kväveurlakning orsakad av överbevattning.

Teknisk specifikation

Relaterade Produkter

Tillbehör

Genom att använda fuktighetsmätare med givare på två olika djup kan man lära sig hur långa bevattningstider man ska använda. Om den första givaren reagerar snabbt på bevattningen medan den lägre givaren fortfarande visar högt (torrt) värde så kanske bevattningstiden är för kort. Motsatsen är att den lägre också reagerar snabbt. Då är förmodligen bevattningstiden för lång.

Den erfarenhet du får av mätningarna kommer att hjälpa dig till en behovsanpassad bevattning med ett bra odlingsresultat som följd.

 

Fakta

 

Mätområde:

0-199 centibar undertryck

Temperaturinställning:

5-40º

Batteri:

1 st 9 V, art.nr 240251

 

Produkt PDF
Bruksanvisning Watermark jordfuktighetsmätare.pdf
NYHETSBREV
Skriv din mailadress i fältet nedan och klicka ”Skicka”.

SÖK PRODUKTER
 
Aquadrip AB  Box 8008, SE-350 08 VÄXJÖ  T: +46 (0)470 71 81 91  F: +46 (0)470 71 81 99  info@aquadrip.se