Klicka på bilden/bilderna för större bild.

Återströmningsmodul

Komplett återströmningsmodul med smutsfilter och avstängningsventiler.
Hus och ventiler i brons/avzinkningshärdig mässing, gängad anslutning.

Art.nr
Produktnamn
Pris exkl moms
810050
Återströmningsmodul DN15
4 885 kr 
810055
Återströmningsmodul DN20
4 830 kr 
810060
Återströmningsmodul DN25
5 940 kr 
810065
Återströmningsmodul DN32
8 300 kr 
810070
Återströmningsmodul DN40
15 550 kr 
810075
Återströmningsmodul DN50
16 400 kr 

Teknisk specifikation

Relaterade Produkter

 Sedan december 2000 gäller en svensk standard, SS-EN 1717, som avser "Skydd mot förorening av dricksvatten genom återströmning". Den är baserad på motsvarande EU-norm.

Standarden innehåller en metodbeskrivning för val av återströmningsskydd beroende på vilken risknivå dricksvattnet kan komma i kontakt med. Standarden beskriver olika typer av återströmningsskydd som är godkända för skydd mot de fem i standarden förekommande vätskekategorierna.

Återströmningsskydd är till för att skydda dricksvattnet mot förgiftning och smittspridning.


Nedan anges exempel på installationer som räknas till vätskekategori 4 och kräver skyddsmodul typ BA (återströmningsskydd med dubbla backventiler och tryckstyrd mellanliggande kammare med dränering):

  • Kemikaliedosering (oorganiska gödselmedel)
  • Tvättmedelsdosering
  • Desinfektionsmedelsdosering
  • Påfyllning av värmesystem med tillsatser (rost och frostskydd)

 

Vätskekategori 5 är media som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer (biologiska gödselmedel) eller virus och kräver skyddsmodul typ AA (oinskränkt luftgap).

NYHETSBREV
Skriv din mailadress i fältet nedan och klicka ”Skicka”.

SÖK PRODUKTER
 
Aquadrip AB  Box 8008, SE-350 08 VÄXJÖ  T: +46 (0)470 71 81 91  F: +46 (0)470 71 81 99  info@aquadrip.se