Dysor

Dysor används vid odling till bevattning, kylning och luftbefuktning. Vid djurhållning används dysor till dammbekämpning i ridhallar och blötläggning av stallar. Dysor används också i inom industri och avfallshantering för att bekämpa damm och minska brandrisk.

Genom att använda olika munstycken, arbeta med olika tryck och kombinera med olika fasta eller roterande spridarreflektorer kan form, droppstorlek och diametrar varieras näst intill obegränsat.

Fogger är en specialkonstruktion av dysor som ger små droppar för att höja luftfuktighet och kylning eller kombination av detta.
Förmonterade dysor
Dyskombinationer
Dystillbehör
Bygelfria sprinklers
Green Mist
Fogger
Tillbehör/reservdelar
Dysrör
Bevattningsramp
Rampdysor
NYHETSBREV
Skriv din mailadress i fältet nedan och klicka ”Skicka”.

SÖK PRODUKTER
 
Aquadrip AB  Box 8008, SE-350 08 VÄXJÖ  T: +46 (0)470 71 81 91  F: +46 (0)470 71 81 99  info@aquadrip.se