Vattenspridare

Placering av vattenspridare

För att få en jämn bevattning vid överlappsbevattning är avståndet mellan varje vattenspridare mycket viktigt.

Rätt avstånd mellan varje vattenspridare erhålles genom att hänsyn tas till rådande vindförhållanden och vattenspridarens kastdiameter, se tabell.

kp/cm²: Är det tryck som måste finnas vid varje vattenspridare för att angivna data skall gälla.
m³/h: Den mängd vatten i kubikmeter som en vattnspridare kastar ut per timme.
kastdiameter: Diametern på den cirkulära ytan som en vattenspridare täcker när den är placerad 40 cm ovan mark.
mm/h: För att kunna räkna ut hur länge man skall vattna för att uppnå ett visst antal mm i nederbörd gäller följande: Nederbörd i mm per timme = spridarens flöde i m³ x 1000 / avståndet mellan varje vattenspridare i m (A x B)Förband Vindhastighet Avstånd mellan vattenspridare
Kvadrat eller rektangel Ingen vind 65% av kastdiametern
2 m/sek 60% av kastdiametern
3,5 m/sek 50% av kastdiametern
Över 3,5 m/sek 30% av kastdiametern
Triangel Ingen vind 75% av kastdiametern
2 m/sek 70% av kastdiametern
3,5 m/sek 60% av kastdiametern
Över 3,5 m/sek 35% av kastdiametern
Turbospridare
Slagpendelspridare
Frostskyddsbevattning
Täckbevattning
MP-rotator
Kuggväxelspridare
Regntåg
Bevattningsmaskiner
Spridarstöd
Slangvagnar
Spridarpaket
Tillbehör
NYHETSBREV
Skriv din mailadress i fältet nedan och klicka ”Skicka”.

SÖK PRODUKTER
 
Aquadrip AB  Box 8008, SE-350 08 VÄXJÖ  T: +46 (0)470 71 81 91  F: +46 (0)470 71 81 99  info@aquadrip.se