Droppbevattning

Droppbevattning till radkultur. Droppslangen har inbyggda droppställen med specificerat avstånd. Droppställena är tryckreglerade för att ge en exakt mängd vatten per tidsenhet. På bilden syns de typiska ”lökarna” med fukt. Under jordskorpan är ”lökarna” vidare. Exempel på användningsområden för droppbevattning är frukt- och bärodling, energigrödor och grönsaker på friland.
Droppbevattning av amplar med CNL-dripper. CNL-drippers är både tryckreglerade och självstängande vilket gör att varje ampelkruka får en exakt mängd vatten vid varje bevattningstillfälle. Denna typ av droppbevattning levereras med CNL-drippern förmonterad med en kapillärslang och droppinne. 20 mm matarledning i polyeten, svart eller vit, kan beställas med förstansade hål eller som slät ledning för egen håltagning med specialtång.

Droppbevattning har många fördelar:

  1. Genom att varje enskilt droppställe ger lika mängd vatten kan växten tillföras både vatten och näring i exakta kvantiteter.
  2. En gynnsam balans mellan luft och vatten i rotzonen eftersom inte hela markprofilen vätes.
  3. Ingen vattning på bladen - minskar risken för svampangrepp.
  4. Mindre vattning av jordytan - minskar behovet av ogräsbekämpning.
  5. Med droppbevattning sparas vatten genom att avdunstningen är minimal, avsaknad av vindkraft och ingen onödig bevattning utföres på ytor mellan träd och plantrader.
  6. Den låga bevattningsintensiteten och det låga arbetstrycket som droppbevattning ger gör att endast små energisnåla pumpar behövs. Med automatik kan hela dygnet utnyttjas samtidigt som arbete sparas.
NYHETSBREV
Skriv din mailadress i fältet nedan och klicka ”Skicka”.

SÖK PRODUKTER
 
Aquadrip AB  Box 8008, SE-350 08 VÄXJÖ  T: +46 (0)470 71 81 91  F: +46 (0)470 71 81 99  info@aquadrip.se