AKTUELLT
Årets första nummer av Aquadrip-Nytt!
Nu är våren i antågande och då kommer också vårens nummer av Aquadrip-Nytt. I detta nummer skriver vi om vårfyllning, recirkulering mm.
Läs mer »
 
VATTENMAGAZINET
I årets första nummer av Vattenmagazinet skriver vi om vårt sortiment av filter för filtrering av kylvatten.
Läs mer »
 
FLER NYHETER

Om Aquadrip

Aquadrip erbjuder produkter och tjänster inom två verksamhetsområden: bevattning och vattenteknik. Genom hög kunskapsnivå och innovativa lösningar vill vi ge våra kunder bättre reslutat i form av effektivare processteknik, förbättrade odlingsresultat, vackare miljö, renare vatten, högre energibesparing och en bättre arbetsmiljö. Vi baserar därför all vår verksamhet på enkel, effektiv och ekologisk användning av vatten. 
 

Bevattning


Aquadrip har sedan 1980 arbetat med bevattning, näringstillförsel och dammbekämpning till kunder i de nordiska länderna. På vårt lager i Växjö finns mer än 2 000 olika artiklar för omgående leverans. Vi levererar såväl enskilda komponenenter, som att vi projekterar och utför hela bevatttningsanläggningar.

Till odling i växthus levererar vi dropp- och dysbevattning, gödselblandare, automatisk bevattning, filter, pumpar, utrustning för recirkulering och lagning av vatten.

Till odling på friland såsom grönsaks-, frukt- och bärodlingar levererar vi spridar-, dropp- och frostskyddsbevattning, gödselinjektorer, automatisk bevattning, filter- och pumpstationer och liners till bevattningsdammar.

Till grönytor såsom parker, kyrkogårdar, sportplaner, golfbanor, trafik- och bostadsmiljöer levererar vi spridar- och droppbevattning, automatisk bevattning, filtrering och näringsblandare.

Till försäljningsställen av växter såsom plantskolor, garden centers och butiker levererar vi automatisk bevattning.

Till ridsport såsom ridhus, ridbanor och paddocks levererar vi bevattning och dammbekämpning.

Till motorsport såsom speedwaybanor levererar vi bevattning och dammbekämpning.

Till industrier och kommuner levererar vi dammbekämpning för att förbättra arbetsmiljön vid avfallshantering och dammande tillverkning.

Till reningsverk levererar vi droppbevattningsanläggningar för att vattna energigrödor och energiskog med avloppsvatten.
 

Vattenteknik


Inom området vattenteknik arbetar vi i huvudsak med partikelfiltrering. Aquadrip erbjuder ett stort utbud av automatiska och manuella filter för filtrering av vatten inom industri, bevattning och kommunal verksamhet.Vi samarbetar med ledande aktörer på marknaden som t ex Amiad, REKO, STF Filtros för att kunna erbjuda högkvalitativa och driftsäkra lösningar. Aquadrip har över 30 års erfarenhet av dimensionering och installationer av automatiska och manuella filter för behandling av kylvatten, processvatten, råvatten, avlppsvatten mm. 
Aquadrips filtreringslösningar inom vattenteknik har utformats för att effektivt behandla och filtrera vatten efer varje kunds specifika behov. Vårt omfattande sortiment av vattenfilter och vattenfiltreringssystem innefattar rening med nätsilar, lameller och mikrofiber. Vi erbjuder manuella, halvautomatiska och helautomatiska filterlösningar i stål eller polymera material för en mängd olika applikationer.
Aquadrips filter är mer än bara effektiva och pålitliga, de är även miljövänliga; inga kemiska tillsatser behövs, minimala spolvattenförluster och låg enerigförbrukning.
 

Vi på Aquadrip strävar ständigt efter att bli en ännu bättre leverantör av lösningar för vattenrening och har många års erfarenhet av dimensionering och installationer av manuella och automatiska filter. Aquadrip ska vara en ledande leverantör av kunskap, produkter och sytemlösningar inom bevattning och vattenteknik.

Aquadrip arbetar för miljön!

NYHETSBREV
Skriv din mailadress i fältet nedan och klicka ”Skicka”.
Verksamhetsområde

SÖK I SAJTEN
Aquadrip AB  Box 8008, SE-350 08 VÄXJÖ  T: +46 (0)470 71 81 91  F: +46 (0)470 71 81 99  info@aquadrip.se